فروشگاه اينترنتی زيبا فی تاکيد بسياری بر اصول حفظ اطلاعات و حريم خصوصی کاربران دارد. فروشگاه اينترنتی زيبا فی متعهد می شود که حريم خصوصی شما را حفظ کند و به آن احترام بگذارد.

زيبا فی ممکن است نقد و نظرهای ارسالی کاربران را در راستای رعايت  قوانين وب سايت ويراِش کند. همچنين اگر نظر يا پيام ارسال شده توسط کاربر، مشمول مصاديق محتوای مجرمانه باشدزيبا فی می‌تواند از اطلاعات ثبت شده برای پيگيری قانونی استفاده کند.

برای پردازش و ارسال سفارش، اطلاعاتی مانند آدرس، شماره تلفن و ايميل مورد نياز است و از آنجا که کلیه فعاليت‌های زيبا فی قانونی می باشد و طی فرايند خريد، فاکتور رسمی و بنا به درخواست مشتريان حقوقی گواهی ارزش افزوده صادر می‌شود، از اين رو وارد کردن اطلاعاتی مانند نام و کد ملی برای اشخاص حقيقي يا کد اقتصادی و شناسه ملی برای خريدهای سازمانی لازم است.

يادآوری ميشود آدرس ايميل و تلفن‌هايی که مشتری در پروفايل خود ثبت می‌کند، تنها آدرس ايميل و تلفن‌های رسمی و مورد تاييد مشتری است و تمام مکاتبات و پاسخ‌های شرکت از طريق آنها صورت می‌گيرد.

بنابراين درج آدرس، ايميل و شماره تماس‌های همراه و ثابت توسط مشتری، به منزله مورد تاييد بودن صحت آنها است و در صورتی که موارد فوق به صورت صحيح يا کامل درج نشده باشد، زيبا فی می تواند اطلاعات تکميلی و بيشتری را درخواست کند.

مشتريان می‌توانند نام، آدرس و تلفن شخص ديگری را برای تحويل گرفتن سفارش وارد کنند و زيبا فی برای ارسال سفارش، از اين اطلاعات استفاده خواهد کرد. همچنین فروشگاه اينترنتی زيبا فی برای ارسال سفارش اطلاعات مربوط به شخص گيرنده را تنها در اختيار فروشگاه مربوطه قرار خواهد داد.

لازم به ذکر است حفظ و نگهداری رمز عبور کاربران بر عهده کاربران می باشد فلذا کابران در حفظ و نگهداری رمز خود کوشا باشند. مسئوليت هر گونه خسارت احتمالی از موارد فوق الذکر با خود کاربر بوده وکاربر حق هر گونه ادعا علیه زيبا فی را از خود سلب ميکند.

زيبا فی برای حفاظت و نگهداری اطلاعات و حريم شخصی کاربران همه ی توان خود را به کار می‌گيرد و اميدوار است که تجربه‌ی خريد و فروش امن، راحت و خوشايند را برای همه کاربران فراهم آورد.